⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.१०.३   तेस्रो नेत्रको डर र त्रास  यस किताबमा भय, डर र त्रास भन्ने शब्द धेरै चोटि धेरै ठाउँमा प्रयोग भएको छ । यस भय, डर र त्रास भन्ने विषयमा विज्ञान र चिकित्शासास्त्रले दिएको परिभाषा, त्यस समस्याको मुल्याङ्कन, त्यस समस्याको समाधानका विधि र उपायहरू पर्याप्त रहेनछन् । हरेक मानिसको तेस्रो नेत्र हुँदो … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English