ईन्टरनेट किताब

 ( यो इन्टरनेटमा पढ्ने किताब हो । यस किताबमा लेखहरू, यु ट्युबका  भिडियोहरू तथा अन्य माध्यममा प्रकाशित सामाग्रीहरू समावेश गरिएको छ । यो किताबका प्रमुख भागहरू रजिष्टर गरेर सदस्यता लिएपछि मात्र पढ्न मिल्दछ । सदस्यता लिएकाहरूले login गरेर मात्र पढ्नु होला  । रजिष्टर नगर्नु भएकाहरूले रजिष्टर गर्न यहाँ जानु होला । Register)

किताबको  नाम :

ब्रह्मज्ञान: मृत्युलाई चिहाएर हेर्दा भय र मृत्युसंगको सम्पर्क र संघर्षको रस

लेखकः डा. कमल मान श्रेष्ठ                                     लेखिकाः डा. इन्दु श्रेष्ठ

किताबको विषय सूची 

पाठ १.  परिचय खण्ड                                                                                                                                      

पाठ १.१ किताब र वेब साइटको  छोटो परिचय ⇒ यहाँ जानुस 

पाठ १.२ साबधानी ⇒ यहाँ जानुस 

पाठ १.३ यो किताब कस्ले पढ्न हुन्छ कस्ले पढ्न हुँदैन ⇒ यहाँ जानुस 

पाठ १.४ लेखकको अनुरोध    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ १.५ किताबको उदय कसरी भयो  ?  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ १.६ किताबको महत्व र चुनौती   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ १.७ वेदशास्त्रहरुको तात्पर्य  ⇒यहाँ जानुस 

पाठ १.८ आभार धन्यवाद       यहाँ जानुस

पाठ २.  विज्ञान खण्ड छोटकरीमा 

(यी पाठहरू पढ्न सदस्यता लिनु पर्दछ   (सुरूका स्तरका पाठहरू)

पाठ २ विज्ञान खण्ड छोटकरीमा    ⇒यहाँ जानुस                  

पाठ ३.  विज्ञान खण्ड  (यी पाठहरू पढ्न सदस्यता लिनु पर्दछ)

                     (मध्यम स्तरका पाठहरू)

पाठ ३.१ मानव शरीरको रचना    ⇒ यहाँ जानुस 

पाठ ३.२ मानिसको अपूर्ण   मृत्यु    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.३ ब्रह्मको छोटो परिचय       ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.४ आत्मा वा जीवको उत्पत्ति   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.५ महतको थप विकाशक्रम   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.६ लिङ्ग शरीरको उत्पत्ति      ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.७ मानिसको तिन शरीरको विस्तृत विवरण 

पाठ ३.७.१    आत्मा शरीरको विवरण   विस्तृतमा    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.७.२    स्थुल शरीरको विवरण   विस्तृतमा   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.७.३    लिङ्ग शरीरको विवरण  विस्तृतमा     ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.८ लिँग शरीरको रचना र कार्यहरू विस्तृतमा 

   पाठ ३.८.१  मृत्यु पछिको सम्पर्क       ⇒ यहाँ जानुस

   पाठ ३.८.२ मेरो खोजिमा लिँग शरीरसँगको सम्पर्क र सँघर्ष   ⇒ यहाँ जानुस

   पाठ ३.८.३ पुनर्जन्म      ⇒ यहाँ जानुस

   पाठ ३.८.४ लिँग शरीरको आवरणहरूको रचना र कार्य   ⇒ यहाँ जानुस  

   पाठ ३.८.५  स्थुल शरीरमा लिँग शरीर बस्ने ठाउँ     ⇒ यहाँ जानुस

   पाठ ३.८.६ स्थुल शरीर र लिँग शरीरको सम्बन्धको कारण  ⇒ यहाँ जानुस

   पाठ ३.८.७ स्थुल शरीर र लिँग शरीरको सम्बन्धमा हुन सक्ने बाधाहरु  ⇒ यहाँ जानुस

   पाठ ३.८.८ मानिसको पूर्ण मृत्यु  ⇒ यहाँ जानुस

 पाठ ३.९ सृष्टिका  भौतिक र मानसिक जीवहरू  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.१०  तेस्रो नेत्र भनेको के हो ?

 पाठ ३.१०.१ मानिसको तेस्रो नेत्र    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.१०.२ तेस्रो नेत्र, ब्रह्म र कैवल्य मुक्तिका अनुभवहरु  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.१०.३  तेस्रो नेत्रको डर र त्रास  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.१०.४  तेस्रो नेत्रको आभास दिने अङ्गहरु    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.१०.५ सपना: मानिसको तेस्रो नेत्रको ग्रन्थि  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.१०.६ कर्मेन्द्रिय: तेस्रो नेत्र एक काम गर्ने यन्त्र ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ३.१०.७  तेस्रो नेत्रको चाहना र शिक्षा   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ४  प्रकाशित प्रत्यक्ष सचित्रहरु (भिडियोहरु )तथा अनुभवहरू खण्ड    

पाठ ४.१  मानिसको तेस्रो नेत्रको अनुभवहरूका  प्रकाशित प्रत्यक्ष सचित्रहरु  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ४.२ ब्रह्मज्ञान पढेर अनुभवी भएकाहरूले व्यक्त गरेका अनुभवहरू         ⇒ यहाँ जानुस 

पाठ ५. शास्त्र खण्ड (शिक्षा र उपदेशहरू)

पाठ ५ .१  राम लक्ष्मण सम्बाद ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ५ .२ . बिदुर नीती     ⇒ यहाँ जानुस 

पाठ ५.३  वेदशास्त्रहरू र पुराणशास्त्रहरूका केही पङ्ति र मैले खोजेका कुराहरू  ⇒ यहाँ जानुस         

पाठ ५.४. शास्त्रका केहि पङ्क्तिहरु, अर्थहरु र लेखकका अनुभवहरू  ⇒ यहाँ जानुस  

पाठ ५.५. महत्वपूर्ण उपदेशहरु ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ६. सँस्कार खण्ड (उच्च स्तरका पाठहरू)

पाठ ६.१ ब्रह्म भनेको के हो ?

 पाठ ६.१.१. ब्रह्मको खोजि ⇒ यहाँ जानुस 

 पाठ ६.१.२ ब्रह्मको परिचय  ⇒ यहाँ जानुस 

 पाठ ६.१.३ ब्रह्मको अनुभव ⇒ यहाँ जानुस

 पाठ ६.१.४ ब्रह्मको महत्व ⇒ यहाँ जानुस

 पाठ ६.१.५ मृत्युको ज्ञानको महत्व ⇒ यहाँ जानुस

 पाठ ६.१.६ गायत्री र सावित्री     ⇒यहाँ जानुस

 पाठ ६.१.७ मृत्यु भनेको वास्तवमा के हो ?   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ७. सामाजीक खण्ड

 पाठ ७.१ नेपाली समाजमा इसाइकरण किन भएको छ ?   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८. ब्रह्मज्ञानीहरू द्वारा लेखिएका गीत कविताहरू

पाठ ८.१ सरस्वती माताले दिनुभएको कविताः महत    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.२ शिवजीले दिनुभएको कविताः गायत्री सावित्री  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.३ शिवजीले दिनुभएको कविताः तेस्रो नेत्र   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.४ शिवजीले दिनुभएको कविताः मृत्यु  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.५ हनुमानजीले  दिनुभएको कविताः भवसागर  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.६ शिवजीले दिनुभएको कविताः जुगौँ देखि खोजिराखेथेँ  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.७ हनुमानजीले  दिनुभएको कविताः  बोक्सी लिङ्ग शरीर  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.८ शिवजीले दिनुभएको कविताः मृत्युको रहस्य  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.९ सरस्वती माताले दिनुभएको कविताः ब्रह्मज्ञानीहरूको संस्कार   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.१०  सरस्वती माताले दिनुभएको कविताः भ्रमको संस्कार   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.११  शिवजीको वर्णनः पुक्क पुक्क गाला    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.१२ शिवजीले दिनुभएको कविताः सदाशिवको अनुभव पछिको जीवन    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.१३ शिवजीले दिनुभएको कविताः  शुद्ध विज्ञान ब्रह्मज्ञान    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.१४ दुर्गामाताले दिनुभएको कविताः  सुझाब र सचेतना    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.१५ रोग पीडाले ब्रह्मज्ञानको आयौँ ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.१६ संघर्षको कहानी  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.१७ दुर्गामाताले दिनुभएको कविताः  नेपाल जाउ नारीहरुको उद्दार गराउनुछ     ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.१८ शिवजीले दिनुभएको कविताः शिवराज्य    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.१९ शिवजीले दिनुभएको कविताः स्वर्ग बस्ती ब्रह्मकुटी   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.२० लक्ष्मीमाताले दिनुभएको कविताः  लक्ष्मीमाताका रूपहरू    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.२१ दुर्गामाताले दिनुभएको कविताः  दुर्गामाताका रूपहरू    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.२२ शिवजीले दिनुभएको कविताः गोर्खा मनकामना   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.२३ शिवजीलाई  चिठि   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.२४ शिवजीलाई  पुकार   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.२५ शिवजीलाई गुनासो -डाँडै पिपलु    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.२६ ब्रह्मज्ञानी शिवजीलाई गुनासो- मैले हत्ते गरेर केगर्ने    ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.२७ ब्रह्मज्ञानी शिवजीबाट जन्मदिनको शुभकामना   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.२८ भद्रकालीमाताले दिनुभएको – हामीलाई खोजिल्यायौ  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८.२९ उज्यालो हजारौं सुर्यको  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ९. अन्य ठाउँमा प्रकाशित अनुभव तथा लेखहरू खण्ड

पाठ ९.१  YouTube Channel/kamalsfabulous

पाठ ९.२  ब्रह्मज्ञानीहरूका अनुभवहरू  तथा लेखहरू/kamalsfabulous.com/community/ 

पाठ ९.३  Facebook page / kamalsfabulous

पाठ ९.३  Facebook page /Brahmagyani Community

 

 किताबका अन्य भागहरू विस्तारै विस्तारै प्रकाशित हुँदैछन् । 

.

This post is also available in: English