ईन्टरनेट किताब

(इ बुक, वेवसाइटका  लेखहरू, यु ट्युबका  भिडियाेहरू तथा अन्य माध्यममा प्रकाशित सामाग्रीहरू काे समावेश गरिएकाे छ )

ब्रह्मज्ञान: मृत्युलाई चिहाएर हेर्दा भय र मृत्युसंगको सम्पर्क र संघर्षको रस

लेखकः डा. कमल मान श्रेष्ठ                                     लेखिकाः डा. इन्दु श्रेष्ठ

विषय सूची 

पाठ १.  परिचय खण्ड

                          पाठ १.१ सावधानी                                                     ⇒ यहाँ जानुस 

                          पाठ १.२ याे किताब कस्ले पढ्न हुन्छ कस्ले पढ्न हुँदैन  ⇒ यहाँ जानुस

                          पाठ १.३ लेखककाे अनुराेध                                      ⇒यहाँ जानुस

                          पाठ १.४ किताबकाे उदय कसरी भयाे  ?                     यहाँ जानुस

                          पाठ १.५ किताबकाे महत्व र चुनाैती                           यहाँ जानुस

                          पाठ १.६ वेदकाे तात्पर्य                                               ⇒यहाँ जानुस 

                          पाठ १.७ अाभार धन्यवाद                                           यहाँ जानुस

पाठ २.  विज्ञान खण्ड छाेटकरीमा (यी पाठहरू पढ्न सदस्यता लिनु पर्दछ)

          ⇒यहाँ जानुस                              याे भाग डाउनलाेड गर्न सकिन्छ

पाठ ३.       विज्ञान खण्ड        (यी पाठहरू पढ्न सदस्यता लिनु पर्दछ)

                         पाठ ३.१ मानव शरीरकाे रचना           ⇒यहाँ जानुस 

                          पाठ ३.२ मानिसकाे अपूर्ण   मृत्यु       ⇒यहाँ जानुस

                         पाठ ३.३ ब्रह्मकाे छाेटाे परिचय            ⇒यहाँ जानुस

                          पाठ ३.४ अात्मा वा जीवकाे उत्पत्ति     ⇒यहाँ जानुस

                          पाठ ३.५ महतकाे थप विकाशक्रम      ⇒यहाँ जानुस

                          पाठ ३.६ लिङ्ग शरीरकाे उत्पत्ति          ⇒यहाँ जानुस

                          पाठ ३.७ मानिसकाे तिन शरीरकाे विस्तृत विवरण 

                                               पाठ ३.७.१     अात्मा शरीर   विस्तृत      यहाँ जानुस

                                               पाठ ३.७.२    स्थुल शरीर    विस्तृत       यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.७.३    लिङ्ग शरीर      विस्तृत     यहाँ जानुस

                          पाठ ३.८ लिँग शरीरकाे रचना र कार्यहरू विस्तृतमा 

                                                पाठ ३.८.१  मृत्यु पछिकाे सम्पर्क       यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.८.२ मेराे खाेजिमा लिँग शरीरसँगकाे सम्पर्क र सँघर्ष  यहाँ जानुस

                                                 पाठ ३.८.३ पुनर्जन्म                        यहाँ जानुस

                                                 पाठ ३.८.४ लिँग शरीरकाे अावरणहरूकाे रचना र कार्य   यहाँ जानुस

                                                 पाठ ३.८.५  स्थुल शरीरमा लिँग शरीर बस्ने ठाउँ               यहाँ जानुस

                                                 पाठ ३.८.६ स्थुल शरीर र लिँग शरीरकाे सम्बन्धकाे कारण  यहाँ जानुस

                                                 पाठ ३.८.७ स्थुल शरीर र लिँग शरीरको सम्बन्धमा हुन सक्ने बाधाहरु  यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.८.८ मानिसकाे पूर्ण मृत्यु              यहाँ जानुस

                          पाठ ३.९ सृष्टिका भाैतिक र मानसिक जीवहरू                यहाँ जानुस
                          पाठ ३.१०  तेस्राे नेत्र

                                               पाठ ३.१०.१ मानिसकाे तेस्राे नेत्र                       यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.१०.२ तेस्रो नेत्र, ब्रह्म र कैवल्य मुक्तिका अनुभवहरु  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ४  प्रकाशित प्रत्यक्ष सचित्रहरु (भिडियोहरु )तथा अनुभवहरू खण्ड    

               पाठ ४.१  मानिसकाे तेस्राे नेत्रकाे अनुभवहरूका  प्रकाशित प्रत्यक्ष सचित्रहरु  ⇒यहाँ जानुस

                पाठ ४.२ ब्रह्मज्ञान पढेर अनुभवी भएकाहरूले व्यक्त गरेका अनुभवहरू         ⇒यहाँ जानुस 

पाठ ५. शास्त्र खण्ड (शिक्षा र उपदेशहरू)

               पाठ ५ .१  राम लक्ष्मण सम्बाद ⇒ यहाँ जानुस

               पाठ ५ .२ . बिदुर नीती        ⇒यहाँ जानुस 

          पाठ ५.३  वेद र पुराणशास्त्रहरूका केही पङ्ति र मैले खाेजेका कुराहरू              ⇒यहाँ जानुस         

पाठ६. शास्त्रका पङ्क्ति र अर्थहरू,लेखकका अनुभवहरू  ⇒ यहाँ जानुस  (अाउँदैछ)

पाठ ७. महत्वपूर्ण उपदेशहरु ⇒यहाँ जानुस

 किताबका अन्य भागहरू बिस्तारै बिस्तारै प्रकाशित हुँदैछन् । 

किताब र वेव साइटकाे परिचय

This post is also available in: English Hindi