⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.४ आत्मा वा जीवको उत्पत्ति ब्रह्मको व्यक्त र अव्यक्त अवस्था हुन्छ । ब्रह्म सुरूमा अव्यक्त अवस्थामा हुन्छ । ब्रह्मको आफ्नो स्वभाव अनुसार ब्रह्मको कुनै एक ठाउँमा अचानक चञ्चलता आउँछ र त्यो सिमित ठाउँको टुक्रा व्यक्त हुन्छ । त्यस टुक्रा ठाउँको वरपर तरङ्ग जस्तो पैदा हुन्छ । त्यस तरङ्गले ब्रह्मलाई त्यस तरङ्ग … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English