⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.८.३ पुनर्जन्म कारक शरीर (बीज, Spore)                  यदि स्थुल शरीरको मृत्युपछि लिँग शरीरले मुक्ति पाउन सकेन र धेरै कालसम्म सुषुप्त अवस्थामा रहिरह्यो भने त्यसका स्पष्ट आवरणहरू बिलाउन थाल्दछन् । केही अस्पष्ट यादहरू मात्र रहेको हुन्छ । त्यो अवस्थामा त्यो बीज जस्तो भएर रहन्छ त्यसलाई … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English