Obstacle in relation between Material and Casual bodies

⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.८.७  स्थुल शरीर र लिँग शरीरको सम्बन्धमा हुन सक्ने बाधाहरु (Obstacle in relation between Material and Casual bodies) (Pathology) लिँग शरीरले स्थुल शरीरलाई एक साधन र औजारको रुपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । जस्तै मानौँ कि घरको छतमा रहेको पानीको ट्याङ्किमा पानी तान्न भनेर जोडेको मोटर छ । त्यस मोटरले पानी ताने … Continue reading "Obstacle in relation between Material and Casual bodies"
To access this content, you must purchase Membership + Ebook (Download), or log in if you are a member.

This post is also available in: Nepali