⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.८.७  स्थुल शरीर र लिँग शरीरको सम्बन्धमा हुन सक्ने बाधाहरु (Obstacle in relation between Material and Casual bodies)     (Pathology) लिँग शरीरले स्थुल शरीरलाई एक साधन र औजारको रुपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । जस्तै मानौँ कि घरको छतमा रहेको पानीको ट्याङ्किमा पानी तान्न भनेर जोडेको मोटर छ । त्यस मोटरले … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English