⇐विषय सूचीमा फर्कन  पाठ ३.७.२  स्थुल शरीर यो हामीले देख्न र छुन सक्ने पँचभुत भौतिक तत्वबाट निर्मित शरीर हो । यस शरीरको रचना, कार्य, गुणहरुका बारेमा आधुनिक विज्ञान र चिकित्साशास्त्रद्वारा प्रशस्त अध्ययन भइरहेको छ । विभिन्न स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान सस्थानहरुमा यस विषयमा अनुसन्धान र पढाइ भइरहन्छन् । यस शरीरको विभिन्न समस्याहरु, रोगहरु, विभिन्न उपचारका … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English