⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.३ ब्रह्मको छोटो परिचय (A brief introduction of Brahma)  (यहाँ वर्णन गर्न लागिएको कुरा वेदशास्त्रहरुका कुरा जस्ता हुँदाहुँदै पनि  आधुनिक विज्ञान र चिकित्साशास्त्रहरुसँग सम्बन्धित छन् )            ब्रह्मको परिचय र परिभाषा दिन कठिन छ । पछिका अध्यायहरुमा अलि बढी जानकारी गरिएको छ । पछि बुझ्न सजिलो हुँदै … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English