⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.९ सृष्टिका भौतिक र मानसिक जीवहरु विज्ञानले दिएको परिभाषा अनुसार कोशहरू भएकाहरूलाई जीव भनिन्छ । कोशहरू नभएकाहरू निर्जीव हुन् । सृष्टिमा परमाणु, अणु, हुँदै मलेकुलहरू बन्दै जाँदा अर्गानिक मलेकुलहरू बन्दै जीवहरू बनेका हुन् । वनस्पति, सुक्ष्म जीवाणुहरू, किराहरू, चराहरू, माछाहरू, जनावरहरू, मानिसहरू जीवहरू हुन् । जीवको वारेमा यही हो वायोलोजी विज्ञानले … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English