⇐विषय सूचीमा फर्कन Lesson 3.9 सृष्टिका भाैतिक र मानसिक जीवहरु  (  Material and Mental Lives of universe) विज्ञानले दिएकाे परिभाषा अनुसार काेशहरू भएकाहरूलार्इ जीव भनिन्छ । काेशहरू नभएकाहरू निर्जीव हुन् । सृष्टिमा परमाणु, अणु, हुँदै मलेकुलहरू बन्दै जाँदा अर्गानिक मलेकुलहरू बन्दै जीवहरू बनेका हुन् । वनस्पति, सुक्ष्म जीवाणुहरू, किराहरू, चराहरू, माछाहरू, जनावरहरू, मानिसहरू जीवहरू हुन् … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: Nepali