⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.१०.१ मानिसको तेस्रो नेत्र अगाडिका अध्यायहरुमा लिँग शरीरहरु छन् भनेर वर्णन भयो । अब त्यसलाई देख्न, छुन, बोल्न, स्पर्श गर्न पाए अझ कति राम्रो हुन्थ्यो होला ? भन्ने लागेको होला कति पाठकहरूलाई । समाजमा यस्ता कुराका चर्चाहरू बेला बेलामा हुन्छन् तर यो प्रमाण नभएका विषय हुन भन्ने चलन छ । किनकि … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English