⇐विषय सूचीमा फर्कन Lesson 3.10.1 Men’s Third Eye मानिसको तेस्राे नेत्र                   अगाडिका अध्यायहरुमा लिँग शरीरहरु छन् भनेर वर्णन भयो । अब त्यसलाई देख्न, छुन, बोल्न, स्पर्श गर्न पाए अझ कति राम्रो हुन्थ्यो होला ? भन्ने लागेको होला कति पाठकहरूलाई । समाजमा यस्ता कुराका चर्चाहरू बेला बेलामा … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: Nepali