⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.१०.४ तेस्रो नेत्रको आभास दिने अङ्गहरु छाला, नाक, कान, मुख, जिब्रो, बोली, आँखा मानिसका ज्ञानेन्द्रिय अङ्गहरू हुन् । मानव शरीरका ज्ञानेन्द्रिय अङ्गहरूको कार्यहरूको परिभाषा, विवरणहरु आज सम्म मानिसहरुले देख्ने बुझ्ने गरेको, विज्ञानले र चिकित्साशास्त्रले गरेको अध्ययन र अनुभव अनुसार र तेस्रो नेत्र अस्वस्थ भएका विरामीहरूले गरेका अध्ययन र अनुभव अनुसार फरक रहेछन् … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English