शीर्षकः शिवजिलाई गुनासो-डाँडै पिपलु

(शिवजीसँग देख्न, भेट्न, कुराकानी गरेको अनुभव गर्न नपाएको  ब्रह्मज्ञानीहरूको  गुनासो )
लेखिकाः शोभा ब्रह्मज्ञानी
अति गाह्रो, प्यारालाई पाउनलाई ।
प्याराको घर, ब्रह्ममा धाउनलाई ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।।
कति साह्रै, सकेको लुक्नलाई ।
आतुरछ मन, त्यो पाउमा झुक्नलाई ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।।
बुझ्न गाह्रो, प्याराको इशारा ।
तड्पिराखेछु, कठै म बिचरा ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।।
प्यारा भेट्न, तड्पेर बसेछु ।
पाउछु भनी, कम्मरै कसेछु ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।।
माकुराको, जालबाट निकालि ।
लैजाउ प्यारा, डोरिले समाति ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।।
प्यारालाई, चाहेछु हमेसा ।
ब्रह्म लान, किन हो समस्या ? ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।।
आउनुस प्यारा, मुसुक्कै हाँसेर ।
बस्दिनुस्न, पिरती गाँसेर ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।।
आवरणका, पोकालाई छोडेर ।
बिन्तिगर्छु, दश औँला जोडेर ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।
रिसरागलाई, राखेर गोजीमा ।
हिडेको छु, हजुरकै खोजिमा ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।।
प्यारा अब, राख्नुस है काखमा ।
बस्न मन छ, हजुरकै साथमा ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।।
अति माया, आयो नि जागेर ।
जाउन प्यारा, दुइजना भागेर ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।।
जनम जनमका, दुःखलाइ मेट्नलाई ।
ब्रह्मरुपी, प्यारालाइ भेट्नलाई ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।।
माफ माग्छु नि, दुई हात जोडेर ।
भित्रि भावले, सबै थोक छोडेर ।।
चल्यो बतास, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास ।
मनै चोरिलाने, माया कता छ ? ।।
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
सदाशिवजी कि जय ।
प्यारा शिवजीलाई धन्यवाद ।
मामा माइजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञानी साथीहरूलाई धन्यवाद
—शाेभा ब्रह्मज्ञानी