लक्ष्मी माताले दिनुभएको कविता
लेखिकाः शोभा ब्रह्मज्ञानी

शीर्षकः लक्ष्मी माताका रूपहरू

ॐ जय लक्ष्मी माता ।
सृष्टिको सबै ज्ञान भएकी, आदिलक्ष्मी माता ।
ब्रह्मज्ञानमै पूर्ण हुनु, आयो नि मैबाट ।।
                                              …..ॐ जय लक्ष्मी माता ।
धैर्य भइ जीउन जान, धैर्यलक्ष्मी पाउन ।
धैर्यको बाध आफ्नो हातमा, खुशी भइ रमाउन ।।
                                            …..ॐ जय लक्ष्मी माता ।
धन्यवादकै पात्र बन्नु, जान्नु दिन पनी ।
धन्यलक्ष्मी प्राप्त गरि, जीवन जीउनु अनि ।।
                                                          ……ॐ जय लक्ष्मी माता ।
मान सम्मान पाइरहनु, राम्रो पोस्टमा काम ।
मर्यादामै जीउन पाउनु, गजलक्ष्मी जान ।।
                                                 ……ॐ जय लक्ष्मी माता ।
सन्तान तथा साथीभाइको, राम्रो साथ पाइरहनु ।
सन्तानले भनेको मान्नु, सन्तानलक्ष्मी पाउनु ।।
                                               …..ॐ जय लक्ष्मी माता ।
जीवन जीउदा झैझगडा, मुद्दा परे पनि ।
सत्यतामा तिम्रो जित, बिजयालक्ष्मी आउने ।।
                                              ……ॐ जय लक्ष्मी माता ।
शिक्षा दिक्षा पढाई लेखाइ, राम्रो ज्ञान पाउनु ।
विद्यालक्ष्मी प्राप्त गरि, सहि बाटोमा लाउनु ।।
                                             ……ॐ जय लक्ष्मी माता ।
धन सम्पती कमाइकन, सुख भोग गर्न ।
धनलक्ष्मी प्राप्त गरि, इच्छा पुरा गर्न ।।
                                             ……ॐ जय लक्ष्मी माता ।
सातै लक्ष्मी प्राप्त पछि, धनलक्ष्मी बल्ल ।
पहिलै धनको पछी लागे, जीवन खल्लबल्ल ।।
                                           ……ॐ जय लक्ष्मी माता ।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
सदाशिवजी कि जय🌹 ,लक्ष्मी मातालाई धेरै धेरै धन्यवाद 🌺डाक्टर मामा र माइजुलाई हृदय देखिनै धन्यवाद 🙏🙏 ,सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञानी साथीहरूलाई धन्यवाद ।।
—लेखिकाः शोभा ब्रह्मज्ञानी