Alina Dhana Magar’s Third Eye. Contact with Lord Shiva and her Late Relatives

Alina Dhana Magar’s Third Eye. Contact with Lord Shiva and her Late Relatives एलिना घाना मगरको तेस्रो नेत्र, शिवजी र पितृहरुसंग कुराकानी । ओझेलमा परेका अज्ञात रोग र लक्षणहरु: यी लक्षणहरु समाजमा वास्तवमा चारै तिर भेटिन्छन् तर अज्ञानताको कारण यस लक्षण र रोगको सही परिचय, जानकारी र उपाय आधुनिक मानब सभ्यतामा बर्णन पाइएको थिएन । … Continue reading "Alina Dhana Magar’s Third Eye. Contact with Lord Shiva and her Late Relatives"
To access this content, you must purchase Membership + Ebook (Download), or log in if you are a member.

This post is also available in: Nepali