Sajana’s Third Eye and conversation with late ralatives

Sajana’s Third Eye and conversation with late ralatives ओझेलमा परेका अज्ञात रोग र लक्षणहरु । आजसम्मको विज्ञान र चिकित्साशास्त्रले बर्णन गरेको मानब शरीरको रचना र त्यसको कार्य (Anatomy and Physiology of Human Body)नै अपुरो अध्ययन र खोजीहरुका किताबबाट निकालिएको निस्कर्ष रहेछन् । आजसम्मको सम्पूर्ण विज्ञान र चिकित्साशास्त्रले मानब जीवनको रचना, त्यसको कार्य, लक्षण, रोगहरु र … Continue reading "Sajana’s Third Eye and conversation with late ralatives"
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English