Shaibya Joshi’s Experience of Third Eye

Shaibya Joshi’s Third Eye and feeling of extreme cold

 

विरामी भएर डाक्टर कहाँ आउदा भएको घटना ।

परिचय: शैब्या जोशी, घर: भैरब टोल, पोखरा उप-महानगर पालिका, कास्की, गण्डकी, नेपाल

यो सबैको लागी महत्वपूर्ण खबर हो । यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ र पात्रहरुलाई आदर गरौँ  ।

This post is also available in: English

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.