Sharmila Thapa’s illness and contact with her late Father

Sharmila Thapa’s experience of Third Eye and contact with her late Father

डाक्टर कहाँ जांच र उपचारका क्रममा घटेको घटना ।

 

परिचय: शर्मिला थापा(राना मगर), घर: शिवशक्ति मार्ग-६०, फुलबारी, पोखरा उप-महानगरपालिका, कास्की, गण्डकी,नेपाल

 

यो सबैका लागी खबर हो। यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ र पात्रहरुलाई आदर गरौँ।

This post is also available in: English

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.