Yogendra Dhahal’s experience of Third Eye

Yogendra Dhahal’s experience of Third Eye

परिचय: योगेन्द्र दाहाल, राष्ट्रबैंक चोक, पोखरा, नेपाल

उपचारको क्रममा भएको घटना

तेस्रो नेत्रको शिक्षा, अनुभव र जांच तथा परिक्षण

यो सबैका लागी खबर हो । यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ । पात्रहरुलाई आदर गरौँ ।

 

 

This post is also available in: English

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.