⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.७.३   Lesson 3.7.3  लिँग शरीर   Casual body यो चेतनाको अदृश्य शरीर हो । यो शरीर मानिसको प्रमुख शरीर हो । हरेक मानिसकाे म हुँ, म डाक्टर हुँ, म वैज्ञानिक हुँ भन्ने यही लिँग शरीरले हो । मानिसहरूले अात्मा भन्ने शब्द नबुझे पनि, विश्वास नहुँदा पनि विभिन्न सन्दर्भमा धर्म संस्कारका चर्चाहरूमा सुन्ने … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: Nepali