My book developer

This page is for developer only. posts here are in testing stage.                      old book page menu 

ब्रह्मज्ञान: मृत्युलाई चिहाएर हेर्दा भय र मृत्युसंगको सम्पर्क र संघर्षको रस

विषय सूची 

   पाठ १.

विज्ञान खण्ड  ( किताबकाे सारांश छाेटकरीमा) यहाँ जानुस                                                                                                                             याे भाग डाउनलाेड गर्न सकिन्छ

पाठ २.   परिचय खण्ड       

                          पाठ २.१ सावधानी                                                     ⇒ यहाँ जानुस 

                          पाठ २.२ याे किताब कस्ले पढ्न हुन्छ कस्ले पढ्न हुँदैन  ⇒ यहाँ जानुस

                          पाठ २.३ लेखककाे अनुराेध                                      ⇒यहाँ जानुस

                          पाठ २.४ किताबकाे उदय कसरी भयाे  ?                     यहाँ जानुस

                          पाठ २.५ किताबकाे महत्व र चुनाैती                           यहाँ जानुस

                          पाठ २.६ वेदकाे तात्पर्य                                               ⇒यहाँ जानुस 

                           पाठ २.७ अाभार धन्यवाद                                           यहाँ जानुस

पाठ ३       विज्ञान खण्ड              

                          पाठ ३.१ मानव शरीरकाे रचना           ⇒यहाँ जानुस 

                          पाठ ३.२ मानिसकाे अपूर्ण मृत्यु          ⇒यहाँ जानुस

                         पाठ ३.३ ब्रह्मकाे छाेटाे परिचय            ⇒यहाँ जानुस

                          पाठ ३.४ अात्मा वा जीवकाे उत्पत्ति     ⇒यहाँ जानुस

                          पाठ ३.५ महतकाे थप विकाशक्रम      ⇒यहाँ जानुस

                          पाठ ३.६ लिङ्ग शरीरकाे उत्पत्ति          ⇒यहाँ जानुस

                          पाठ ३.७ विभिन्न शरीरहरूकाे विष्तृत वर्णन  यहाँ जानुस

पाठ ३.७.१  अात्मा यहाँ जानुस

पाठ ३.७.२  स्थुल शरीर यहाँ जानुस

पाठ ३.७.३  लिँग शरीर यहाँ जानुस

                           पाठ ३.८ लिँग शरीरकाे रचना र कार्यहरू विस्तृतमा 

पाठ ३.८.१ मृत्यु पछिकाे सम्पर्क यहाँ जानुस

पाठ ३.८.२ मेराे खाेजिमा लिँग शरीरसँगकाे सम्पर्क र सँघर्ष यहाँ जानुस

पाठ ३.८.३ पुनर्जन्म यहाँ जानुस

पाठ ३.८.४ लिँग शरीरकाे अावरणहरूकाे रचना र कार्य यहाँ जानुस

पाठ ३.८.५ मानिसकाे स्थुल शरीरमा लिँग शरीर बस्ने ठाउँ यहाँ जानुस

पाठ ३.८.६ स्थुल शरीर र लिँग शरीरकाे सम्बन्धकाे कारण यहाँ जानुस

पाठ ३.८.७ यस स्थुल शरीर र लिँग शरीरको सम्बन्धमा हुन सक्ने बाधाहरु यहाँ जानुस

पाठ ३.८.८ मानिसकाे पूर्ण मृत्यु                                 यहाँ जानुस

           पाठ ३.९ सृष्टिका भाैतिक र मानसिक जीवहरू यहाँ जानुस

पाठ ३.१०  तेस्राे नेत्र    

                   पाठ ३.१०.१ मानिसकाे तेस्राे नेत्र                       यहाँ जानुस

                   पाठ ३.१०.२ तेस्राे नेत्रकाे डर र त्रास                 यहाँ जानुस

                   पाठ ३.१०.३ तेस्राे नेत्रकाे अाभास दिने अङ्गहरू  यहाँ जानुस

                   पाठ ३.१०.४ तेस्राे नेत्रकाे खाेजी                         यहाँ जानुस

                           (अरू आउँदै छन् )
पाठ ३       चिकित्साशास्त्र खण्ड (अाउँदै छ)
 पाठ ४  मानिसकाे तेस्राे नेत्र

                          पाठ ४.१ मानिसकाे तेस्राे नेत्र                 ⇒ यहाँ जानुस                          

                           पाठ ४.१ तेस्रो नेत्र, ब्रह्म र कैवल्य मुक्तिका अनुभवहरु  ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ४  प्रत्यक्ष सचित्रहरु (भिडियोहरु ) खण्ड    ⇒यहाँ जानुस 

पाठ ५. शास्त्र खण्ड (शिक्षा र उपदेशहरू)

                 १. राम लक्ष्मण सम्बाद ⇒ यहाँ जानुस

                 २. बिदुर नीती        ⇒यहाँ जानुस 

          ३.  वेद र पुराणशास्त्रहरूका केही पङ्ति र मैले खाेजेका कुराहरू ⇒यहाँ जानुस          विष्तृत अर्थ सहित यहाँ जानुस

पाठ ६.  संस्कार खण्ड  (अाउँदै छ)

बाटो बिराएका वेदहरु              (अाउँदै छ )

पाठ ७. सामाजिक खण्ड    (अाउँदैछ)

पाठ८. लेखकका अनुभवहरू,

शास्त्रका पङ्क्ति र अर्थहरू  ⇒ यहाँ जानुस  (अाउँदैछ)

लेखककाे अध्ययन,अनुभव र किताबकाे उदय

लेखककाे अनुराेध यहाँ जानुस

३. किताबकाे उदय कसरी भयाे  ?   यहाँ जानुस

४. किताबकाे महत्व र चुनाैती (मृत्यु, भयत्रास)         यहाँ जानुस

४. वेदकाे तात्पर्य                            ⇒यहाँ जानुस 

पाठ ९. महत्वपूर्ण उपदेशहरु ⇒यहाँ जानुस

पाठ १.  हाम्राे शैक्षिक यात्रा    ⇒ यहाँ जानुस (अाउदैछ)

किताब पढ्ने तरिका       (अाउँदै छ)

This post is also available in: English